2014. már 21.

Kivel azonosítsa magát az erdélyi magyarság?, avagy miben hasonlít a Krím Nagy-Romániához

írta: pavtsi
Kivel azonosítsa magát az erdélyi magyarság?, avagy miben hasonlít a Krím Nagy-Romániához

Az ukrán válság kirobbanása óta, és főleg amióta Oroszország bekebelezte a Krím félszigetet, minden elemző abból a szemszögből tekint az eseményekre, ahogy azt az ő nemzeti, államérdekei megkívánják. Leszűkítve a kört, az erdélyi magyar kommentárokból kiérződik annak a kényszere, hogy az események megítélése során azonosítsák az erdélyi magyarságot valamelyik a konfliktusban részes közösséggel, vagy annak helyzetével.

krími tatárok.jpg

Magának a válságnak a kirobbanásakor természetesen a kárpátaljai magyarság érdekei képezték az irányadó igazodási pontot, amikor viszont már a Krím bekebelezése következett, mintha irányt tévesztettek volna a magyar szempontokat figyelembe vevő elemzések, legalábbis ami az azonosulást illeti, mert sokan hajlamosak azt gondolni, hogy Oroszország jól tette azt, ami tett, mondván, hogy a krími oroszok önrendelkezési igénye jogossá tette a félsziget meghódítását, amit még egy referendummal is úgymond legitimáltak! Az újsütetű erdélyi magyar oroszbarátoknak felhívnám azonban a figyelmét arra, hogy az a mód, ahogy Oroszország bekebelezte a Krímet, annak vajmi kevés köze van a sűrűn emlegetett, és a magyarság szempontjából kedvezőnek vélt koszovói függetlenedéshez, mert ha már precedenst kell keresni, akkor időben egy kicsit távolabb, de térben hozzánk a lehető legközelebb találjuk meg a Krím félsziget elcsatolásának szinte tökéletes előképét: Erdélynek Romániához való csatolásáról van szó.

1918-ban a román csapatok azok után vonultak be Erdély területére, hogy Románia különbékét kötött a központi hatalmakkal, illetve azok után, hogy Ausztria-Magyaroszág már aláírt egy fegyverszüneti egyezményt, tehát a nemzetközi jog értelmében Románia már nem is állt hadban Ausztria-Magyarországgal. A Krím félszigeten ugyanez történt: Ukrajna és Oroszország nem álltak hadban egymással, nem is volt hadüzenet, de a Krím félszigetet mégis elárasztották az orosz katonák. Igaz, nem volt rajtuk orosz katonai megkülönböztető jelzés, talán éppen azért, hogy Oroszország a kisujja mögé bújhasson, és azt mondhassa, hogy ő nem egy agresszor állam, hisz nem az orosz hadsereg szállta meg a Krímet. Aztán úgy, ahogy Erdélyben a románok, úgy a Krímben az oroszok voltak, vannak többségben, és pusztán ebből a tényből kiindulva érzik feljogosítva magukat arra, hogy az adott területet maguknak követeljék. És ebből a második hasonlóságból következik a harmadik: a krími referendum ugyanolyan hókuszpókusz volt, mint az 1918. december 1-jei gyulafehérvári nagygyűlés, mert mindkettőnek csupán az volt a célja, hogy legitimálja a nemzetközi közvélemény előtt a területszerzést. A népakarat kinyilvánításának a módja is hasonlóságot mutat két lényeges pontban: az egyik az, hogy a nagygyűlés, illetve a referendum is a megfelelő, az elszakadást elősegíteni kívánó katonai biztosítás mellett zajlott le, illetve mindkét esetben csak az elszakadásban érdekelt nemzetiség vett részt. A gyulafehérvári nagygyűlést eleve úgy hirdették meg, hogy oda csak román nemzetiségűek mehettek el, míg a Krím félszigeten rendezett referendumon csak az Ukrajnától való elszakadásról, vagy egy igen széles körű autonómiáról lehetett szavazni, és ezzel gyakorlatilag kizárták a véleménnyilvánításból az ukránokat és a tatárokat, akik a status quo megőrzésében érdekeltek. Az sem éppen különbség, hogy mind a románok, mind pedig az oroszok ún. történelmi érveket hangoztatnak annak igazolásaképpen, hogy a vitatott területre jogosan tartanak igényt. A románok a dákokról meg a rómaiakról szőtt mesét találták ki ennek érdekében, és az oroszok is azzal hozakodnak elő, hogy a Krím mindig is orosz föld volt. Hát nem, és nem. Az erdélyi történelemre nem térnék ki, azt feltehetőleg ismeri az erdélyi magyarok túlnyomó többsége, de a Krím kapcsán megjegyezném, hogy ha a történelmet vesszük alapul, akkor a tatárok inkább tekinthetnék jogosan magukénak azt a földterületet.

És most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor választ adhatunk arra a kérdésre, hogy a krími konfliktusban melyik közösség sorsával azonosíthatja magát a legkönnyebben az erdélyi magyarság: a krími tatárokéval. Hiszen a tatárok azok, akik a jelenleg a területért folyó versengésben részt vevő népek közül a legkorábban voltak annak a földnek a birtokosai, de akik ugyanúgy, mint a magyarok, a történelem folyamán elvesztették uralmukat a térség fölött, és ugyanúgy idegen államok kiszolgáltatottjává váltak, mint mi, kisebbségben élő magyarok. Ráadásul a krími tatárok azok, akik mind Ukrajnában, mind pedig Oroszországban kisebbségben élnek, és fognak élni, nem úgy, mint az oroszok, akik nem csak a Krímben, de Ukrajna más részein is többségben voltak, ráadásul Ukrajnán belül olyan jelentős a számuk, hogy nem egyszer került oroszbarát kormány az ország élére. Vagyis egy birodalmat a háta mögött tudó ukrajnai orosz kisebbség távolról sem olyan kisebbség, mint a Kárpát-medencében élő bármelyik kisebbségi magyar közösség, mely közösségek érdekeit az aprócska Magyarország próbálja úgy ahogy képviselni a nemzetközi porondon.

Ja, és még valami: a krími tatárok is ugyanolyan szép ígéreteket kaptak Putyintól, amilyenekkel minket is kecsegtettek a románok 1918-ban. A románok és az oroszok ígéretbetartási hajlandóságát már jól ismerjük, ezért volna meghökkentően meglepő az, ha ezúttal csalódnánk az oroszokkal szembeni előzetes elvárásainkban.

Szólj hozzá

történelem tatárok Oroszország Ukrajna Erdély Krím területelcsatolás