2011. sze 06.

Kertész Ákos, a náci

írta: pavtsi
Kertész Ákos, a náci

Minden kréteai hazudik, mondja egy krétai.

A magyar genetikusan alattvaló, mondja a magyar Kertész Ákos, aki levelét megírta az Amerikai Népszavában, és amivel meglehetősen nagy botrányt kavart Magyarországon. Pedig a levél figyelmes elolvasása után rájöhetnénk, hogy az az iromány egy cseppet sem minősíti a magyarokat, ami miatt beindult a sápítozási lavina, a levél szerzőjét annál inkább.

Kertesz Akos.jpg

Ugyanis Kertész Ákos levelének első betűjétől kezdve nyilvánvalóvá teszi szándékát. Írni akar, de úgy, és olyat, amire a világ odafigyel, mert az az odafigyelés, amit eddig, vagy az utóbbi időben kapott, nem elegendő neki. Ebből fakadt az ő nagy kifakadása, és utólag, a botrány kirobbanása után játssza a meglepettet, hogy ő nem is számított ekkora visszhangra. Dehogynem, hisz éppen ezért írta a levelet. Erre vall a következő mondat.  „Én nem vagyok a kapitalizmus híve, de azt tudom, hogy olyan üzenetet kár föltenni a társadalom kommunikációs csatorna hálózatára, ami senki érdeklődését nem bírja fölkelteni.”  Hát ez a levél fel bírta.

Kertész Ákos miután genetikailag lealatvalózza, még azt is a magyarság szemére veti, hogy nem nézett szembe a múlttal, nem bánta meg őszintén a holocaustot még ma se. Az őszinte megbánsással kapcsolatban lehet, hogy van némi igazságszelet abban amit Kertész Ákos írt, de miután az egész magyar népet ledorongolja, logikai bukfencet vet azzal, hogy az általa egyedül üdvözítőnek tartott magyar baloldalt a korrupició, a lopott vagyonátmentés miatt kárhoztatja, no meg azért, mert nem harcol a Fidesz ellen, viszont nem ítéli el őket amiatt, hogy nem bánták meg a holocaust bűneit. Pedig talán a baloldal is sáros abban, ahogy a holocaust  kérdése politikai szavazatszerző biznisszé silányult Magyarországon, emlékeztetnék csak a Zuschlag János nevű, akkoriban szocialista politikusra, aki a holocaust emléknapon szervezett megemlékezés hivatalos kezdése előtt röhögte ki a zsidók szenvedését. Persze, a botrány után kirúgták Zuschlágot a pártból, de arra azóta sem keresi a választ senki, Kertész Ákos sem, hogy hány Zuschlág János lehet még az MSZP-ben... Nem, Kertész Ákos miután megbélyegzi az egész magyarságot, azt találja a baloldal legfőbb bűnének, hogy nem harcol a Fidesz ellen minden erejével. De ha a magyarság már genetikaialag olyan rahedli, amilyennek Kertész Ákos beállítja, és az egész magyarság bűnös a holocaust miatt, akkor teljesen illogikus és fölösleges a magyarok felosztása jobboldalira és baloldalira.

Az ominózus, minden pálmát vivő kertészákosi gondolat így szól: 

Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.”

Ez a ma már tetszik nekem a legjobban. Tudtommal egy bűncselekményt csak egy adott pillanatban egy adott ember vagy csoport követhet el. A második világháborúban elkövetett holocaust bűnét rávarrni a 2011-ben élőkre legalább akkora aberráció, mintha azt mondanánk, hogy a holocaustért Szent István vagy Deák Ferenc a felelős, merthogy ők is magyarok voltak. Kertész Ákos a felelősséget, a bűnrészességet a múlttal való szembenézéssel keveri. Bármennyire is szeretné Kertész Ákos, egy mai magyar nem felelős a holocaust bűneiért, mint ahogy egy mai német sem felelős érte, függetlenül attól, hogy manapság a magyar és a német közélet szereplői miként viszonyulnak a holocausthoz, és hogyan beszélnek róla. Kertész Ákos ebben a levelében úgy ír mint egy náci, ami nem válik dícséretére. Mert ha valaki azzal a kijelentéssel áll elő, hogy egy egész nép gentikailag ilyen vagy olyan, az egy rsszaista náci. Esetünkben egy öngyilkos hajlamú náciról beszélünk, aki nem a zidókat, cigányokat, oroszokat stb. genetikázza le, hanem azt a népet, amelyből ő maga is vétetett. Ez sem válik dícséretére. És nem csak a magyarokat alázza meg, de elköveti a jellemzően „magyar” bűnt is: a holocaustból pártpolitikai, ideológiai kérdést csinál. Ez sem válik dícséretére. 

Szólj hozzá

genetika náci magyarság holocaust Kertész Ákos